ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติถ่ายทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในรายการ DOAE Boarding Time ประจำปี 2566 ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกล่าวเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามรับชมรายการ DOAE Boarding Time EP.15 หัวข้อเรื่อง ฤดูกาลโยก(ย้าย) ที่มีกำหนดออนแอร์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ทาง Youtube : DOAE Boarding Channel