ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชิญเที่ยวงาน เทศกาลเปิดสวนมะม่วง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 8-30 เมษายน 2565

ณ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบัวลายเพื่อการส่งออก จ. นครราชสีมา