เชิญเที่ยวงาน เทศกาลเปิดสวนมะม่วง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 8-30 เมษายน 2565

ณ วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบัวลายเพื่อการส่งออก จ. นครราชสีมา