ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Q&A เรื่องนี้มีคำตอบ “เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ตัวช่วยเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช”

เชื้อจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ในดิน น้ำ อากาศ บนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีทั้งชนิดที่เป็นโทษ ปัจจุบันมีการนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้หลายอย่าง เช่น นำมาใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชและโรคพืช โดยทำให้แมลงศัตรูพืชป่วยเป็นโรคตาย หรือฆ่า ยับยั้ง หรือแข่งขันเจริญเติบโตกับเชื้อโรคพืช เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA