ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ภาพโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02J7wPzWX7ZFXJ97EbVRhv7W7jmTiEytG5fuanZJprUm2jQtCwkteo7o46L2RmB1v6l&id=100009077983081

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เป็นเชื้อราชั้นสูง มีสปอร์สีเขียวเข้ม อาศัยเศษซากพืช และอินทรียวัถตุต่างๆที่สลายตัวในดินเป็นอาหาร เชื้อราไตรโคเดอร์มามีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดเช่น เชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคเมล็ดเน่า โรคใบไหม้ โรคใบจุด ฯลฯ

นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังช่วยให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรงดูดซับอาหารได้ดีส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทานโรคอีกด้วย

ภาพโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207