ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่รู้จะไปที่ใด แวะมาเช็คอิน🚩กินเที่ยวเชิงเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้นะคะ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
🐝 ศูนย์ฯ ผึ้ง
🌱ศูนย์ฯ พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
🌳ศูนย์ฯ พืชสวน
🍑 ศูนย์ฯ เกษตรที่สูง