ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนระวังการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เนื่องทุเรียนอยู่ในระยะของการพัฒนาผล โดยหนอนจะเจาะเข้าไปในผลทุเรียนกัดกินเมล็ดเป็นอาหาร ถ่ายมูลออกมาปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียน จนกระทั่งเมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมเข้าดักแด้ จะเจาะเปลือกเป็นรูออกมาและทิ้งตัวลงบนพื้นดินเพื่อเข้าดักแด้ในดิน จึงเรียกหนอนชนิดนี้อีกชื่อว่า “หนอนรู” การเข้าทำลายของหนอนส่งผลเสียต่อผลผลิตทุเรียน ทำให้เนื้อทุเรียนเสียคุณภาพ