ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เตือนเกษตรกรภาคใต้!!! หมั่นสำรวจสวนสม่ำเสมอ ควบคุมโรคใบร่วงยาพารา เฝ้าระวังหนอนหัวดำและด้วงงวงมะพร้าว ต่อเนื่องป้องกันการแพร่กระจาย