ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

🟠🟢 กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

🟠🟢พบกับ..👉“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งผลิตที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก

👉ตลาดสินค้าเกษตร จำหน่ายโดยเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

👉สินค้าวิสาหกิจชุมชน/OTOP และผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer

👉กิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม

👉การแสดงดนตรีโฟล์คซอง

👉นิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ฟรี❗ตลอดงาน 📌9 – 15 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

#FreshFruitFromFarm