กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1