ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense”

จัดโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/aopdh11

แหล่งอบรมอาชีพ กรมส่งเสริมการเกษตรhttps://bit.ly/3MK1FGn

#เกษตรอัจฉริยะ #ฝึกอบรม