เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร