ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

https://www.facebook.com/PlantProtectionPathumthani