ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงกลุ่มปากดูด ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํา มี รูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว (macropterous form) ชนิดมี ปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดย อาศัยกระแสลมช่วย ทั้งนี้เต็มวัยเพศเมียชนิดปีกยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไข่ประมาณ 100 ฟอง(เน้นการเคลื่อนที่ไปแปลงใหม่) และชนิดปีกสั้น (bracrypterous form) ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ เป็นกลุ่ม เพศเมียชนิดปีกสั้นวางไข่ประมาณ 300 ฟอง(เน้นการลง ทําลายในพื้นที่) ส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าว หรือเส้นกลางใบ เรียงแถว ตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าว บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ําเป็นสีน้ําตาล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16-17 วัน

เรียบเรียงโดย : สำนักงานเกษตรคลองหลวง จ.ปทุมธานี
https://www.facebook.com/doaekhlongluang

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.