เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียในส้มโอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068112708969