ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา https://www.facebook.com/doae.phangnga