ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เพลี้ยไฟในทุเรียน

เพลี้ยไฟ เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลือง เคลื่อนไหวรวดเร็ว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทําลายทุเรียนในระยะใบอ่อน เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยง ซึ่งจะเห็นอยู่ตามเส้นกลางใบ เส้นกลางใบจะเป็นสีน้ำตาล ทําให้ใบหงิก ถ้ารุนแรงอาจทําให้ใบอ่อนร่วงได้

คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ดังนี้

 1. วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้ 2. การใช้สารชีวภัณฑ์ โดยฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย
 2. ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
 • กลุ่ม 1 คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
 • กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล
 • กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด
 • กลุ่ม 5 สไปนีโทแรม
 • กลุ่ม 6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
 • กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
 • กลุ่ม 23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
  ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง เพราะทำให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานได้

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031gQbHJDzarMq4yivb7FAAKpeX8ioBHVLqCaJhbCHBY57rrRAJK3XbFvBuY2bTkspl&id=100013463325204