ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารวิชาการที่ 1/2557 การจัดทำศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตะกูลถั่ว

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร