ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


เรื่องเล่า…ชาวกาแฟ

“กาแฟ” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน สายพันธุ์ที่นิยมในประเทศไทย 2 สายพันธุ์ คือ กาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา

เปรียบเทียบลักษณะเมล็ดกาแฟ 2 สายพันธุ์

  • อะราบิกา เมล็ดยาวเรียว มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อมนุ่มนวล คาเฟอีนน้อย
  • โรบัสตา เมล็ดทรงกลม มีกลิ่นไม่หอม รสชาติเข้มข้น ขมกว่า คาเฟอีนสูง

เรียบเรียง : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.