ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เพื่อให้มีดอกไม้สวย ๆ ประดับบ้านไปนาน ๆ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร มีคำแนะนำในการเลือกซื้อกล้วยไม้และการยืดอายุการปักแจกัน อย่างง่าย ๆ มาแนะนำค่ะ