ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียงมวลรวมในประเทศ = Gross Domestic Sufficiency (GDS)

ชื่อผู้แต่ง ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

ปีที่พิมพ์ 2550

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book