แนวทางการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร


ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.