ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเพาะกล้าผัก

การเพาะกล้าผัก วัสดุเพาะ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

แนะนำวารสารและหนังสือใหม่เดือนธันวาคม 2559

 

แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 636 วันที่ 1 ธันวาคม 2559
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 436 วันที่ 1 ธันวาคม 2559
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 203 วันที่ 10 ธันวาคม 2559
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 15 ฉบับที่ 238 ธันวาคม 2559
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 484 ธันวาคม 2559
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
เคหการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2559
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
คิด เช่น แมร์
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
Herbs and Spices of Thailand

 

แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
องค์ความรู้ลองกอง
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
การทรงงานของพ่อในความทรงจำ
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
Farmer Map
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
ปลูกมะนาวให้รวย สไตส์สวนโชควิเชียร
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
ปลูกไผ่ ปลูกง่าย ดูแลง่าย ขายได้ทุกส่วน
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
บำบัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยโยคะ
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
My Organic Life
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558/2559 ไม้ยืนต้น
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558 กลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพร และเครื่องเทศ
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558/2559 ภาพรวมการปลูกพืชทั้งประเทศ
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558/2559 พืชไร่
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558/2559 ข้าวนาปี
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558 พืชผัก
แนะนำวารสารและหนังสือใหม่
สถิติข้อมูลการปลูกพืช ปี 2558/2559 ไม้ผล