ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนะนำหนังสือเดือนพฤษภาคม 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ทุเรียนพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือส่งเสริมการหยุดเผาฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2559
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
รวยด้วยไม้ผลนอกฤดู
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
มะรุมครบวงจร
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวทางการผลิตและลงทุนฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
HR PROFESSIONAL
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
พระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 647
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ฉบับที่ 446 วันที่ 1 พ.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ฉบับที่ 447 วันที่ 16 พ.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ฉบับที่ 213 วันที่ 10 พ.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ไม้ดอกไม้ประดับ ฉบับที่ 243
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
บ้านและสวน ฉบับที่ 489 พ.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
แม่บ้าน ฉบับที่ 576 พ.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
HEALTH&CUISINE ฉบับที่ 196
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
หมอชาวบ้าน ฉบับที่ 475 พ.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เคหการเกษตร ฉบับที่ 5 พ.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำวารสารใหม่เดือนเมษายน 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ฉบับที่ 211 10 เม.ย. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ฉบับที่ 212 26 เม.ย. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
แม่บ้าน ฉบับที่ 575 เม.ย. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 645
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ไม้ดอกไม้ประดับ ฉบับที่ 242
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรรมธรรมชาติ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 488
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
HEALTH&CUISINE ฉบับที่ 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำวารสารใหม่เดือนมีนาคม 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 642 1 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 643 15 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 1 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 443 16 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 209 10 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 210 26 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 16 ฉบับที่ 241 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 487 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
Health & Cuisine ปีที่ 16 ฉบับที่ 194 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เคหการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 มี.ค. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
แม่บ้าน ปีที่ 41 ฉบับที่ 574 มี.ค. 60

 แนะนำหนังสือใหม่เดือนมีนาคม 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องพระราชานุกิจ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ไร่นาสวนผสม
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ตำรับอาหารหรือต้นอ่อนจากพืช
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืชหลังนา
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีการเพิ่มฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือประชาชนฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลการบริโภคอาหารฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ศาสนาพาชาติมั่นคงฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ตำรับยาสมุนไพร
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

แนะนำวารสารใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีฯ ปีที่ 29 1 ก.พ. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 1 ก.พ. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ปีที่ 19 ฉบับที่ 207 10 ก.พ. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 16 ฉบับที่ 240 ก.พ. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
บ้านฯ ปีที่ 41 ฉบับที่ 486 ก.พ. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
แม่บ้าน ปีที่ 41 ฉบับที่ 573 ก.พ.60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 641 ก.พ.60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
Health & Cuisine ปีที่ 16 ฉบับที่ 193 ก.พ.60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ฉบับที่ 441 วันที่ 16 ก.พ. 60
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 ฉบับที่ 454 ก.พ. 60

แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
พระอารามหลวง เล่ม 1
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
พระอารามหลวง เล่ม 2
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
84 ระพี สาคริก
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือ HandBook โรงเรียนเกษตรกรเพื่อการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ฉบับปรับปรุง

แนะนำวารสารใหม่เดือนมกราคม 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 1 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 205 วันที่ 10 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับที่ 639 วันที่ 15 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 16 ฉบับที่ 239 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 439 วันที่ 16 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 485 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
Health & Cuisine ปีที่ 16 ฉบับที่ 192 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เคหการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับที่ 638 วันที่ มกราคม 2560
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ก.พ. 60

แนะนำหนังสือใหม่เดือนมกราคม 2560

แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
120 ปี พระบารมีปกเกล้า
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
อัครมหาราชาภูมิพลฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
องค์พระประมุขกับการปฏิรูปที่ดิน
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
นโยบายการเกษตร
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
การปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อเสนอ โครงการปฏิรูปที่ดินฯ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
เศรษฐกิจการค้าข้าวของไทย
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สะพานเจษฏาบดินทรานุสรณ์
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
การเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
แนะนำหนังสือและวารสารห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร