ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดี

พืชพันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เรามีศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นแหล่งผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีส่งต่อไปยังเกษตรกร ว่าแต่…. เลือกใช้พืชพันธุ์ดี มีผลดีอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้น หากนำพืชพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ปลูก แล้วถ้าอยากได้พืชพันธุ์ดีที่มีคุณภาพไปปลูก จะหาได้จากที่ไหน? วันนี้เรารวบรวมมาให้แล้วค่ะ