ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คนมีพื้นที่จำกัดห้ามพลาด⁉️ “Keyhole”เทคนิคทำแปลงปลูกผักและทำบ่อปุ๋ยหมักไปพร้อมกัน🥬ใช้ต้นทุนน้อย💦ประหยัดน้ำ และยังช่วยลดขยะจากเศษอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วย🏠