ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แหนแดง พืชมหัศจรรย์ ทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน

ธาตุไนโตรเจนสำหรับพืช ไม่ได้มาจากปุ๋ยเคมีเท่านั้น นอกจากพืชตระกูลถั่วแล้ว ยังมีพืชมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่ง ที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูงกว่าพืชตระกูลถั่วอีกด้วย เรามาทำความรู้จักกับแหนแดงให้มากขึ้น แล้วไปลงมือเลี้ยงแหนแดงไว้ใช้ประโยชน์กันนะคะ