ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แหล่งจำหน่ายพืชพันธุ์ดี ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

มีพืชพันธุ์ดีหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาย่อมเยา ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ ทั่วประเทศ

ที่มา : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร