ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แอป DOAE FARMBOOK
ปรับปรุงทะเบียนเกษตร สะดวก ทันใจ

แอปพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK หรือ สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และแก้ไขข้อมูลการเกษตรได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดเลยที่ play store

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร