ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 11 ก.ค.2560 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย บันทึกเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์พิเศษ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็นสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ความคืบหน้าของโครงการ วิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ และแผนการดำเนินการโครงการต่อไป ซึ่งจะออกอากาศในรายการสเตชั่นไฟว์ ช่อง 5 ในวันที่ 14 ก.ค.2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 11.25 น. ซึ่งมีคุณเขมสรณ์ หนูขาว เป็นพิธีกรดำเนินรายการ