โครงการลูกพระดาบส เปิดอบรม ฟรี!!
ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในหลายหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-1744111-2