โครงการลูกพระดาบส เปิดอบรม ฟรี!!

โครงการลูกพระดาบส เปิดอบรม ฟรี!!
ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในหลายหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 086 – 4583507

© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes