ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญชวนชาวกรมส่งเสริมการเกษตร แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและวันศุกร์ พร้อมร่วมส่งภาพถ่ายพร้อมข้อความบรรยาย (แคปชั่น) เข้าประกวดในโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

เข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่าย https://forms.gle/9B4tZV14M15xYV9s5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext

กรณีผู้ที่ไม่ได้ประกวด ท่านสามารถส่งภาพถ่ายของท่านเพื่อประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ ได้ที่ inbox เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง