ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ ประเด็นโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ ฟาร์มแชนแนล