วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ ประเด็นโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ ฟาร์มแชนแนล