ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา https://www.facebook.com/doae.phangnga