ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคใบด่างมันสำปะหลัง มหันตภัยร้ายเป็นแล้วไม่มีทางรักษา

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังฟังทางนี้ โรคใบด่างมันสำปะหลัง มหันตภัยร้าย เป็นแล้วไม่หาย สิ่งที่ทำได้คือการติดตาม เฝ้าระวัง และกำจัดอย่างรวดเร็ว แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าภายในไร่มันสำปะหลังของเราเกิดโรคใบด่าง ? ถ้าหากพบเจอแล้วต้องแก้ไขอย่างไร? วันนี้มาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะ