ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า – แตกกอ)

เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวในแถบภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องกลางคืนมีความชื้นสูง กลางวันอากาศร้อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ ประกอบกับเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ไม่ต้านทานและข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้า – แตกกอ
ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการอาการของโรคไหม้ ใบข้าวมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดทันที

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Magnaporthe oryzae

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/2Mm7Ilu