ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


เฝ้าระวัง..โรคไหม้ข้าว

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065526247976

ลักษณะอาการ

  • ระยะกล้า – ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทากลางแผล ถ้าอาการของโรครุนแรง ต้นกล้าจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไหม้
  • ระยะแตกกอ – พบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ
  • ระยะออกรวง (โรคไหม้คอรวง) – ถ้าข้าวเพิ่งเริ่มออกรวงเมล็ดจะลีบ แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ จะปรากฎรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย