ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร

หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยนำไป วางแผนพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกร และเกษตรกรเองจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ

สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยวิธีใดบ้าง

 • แจ้งกับเจ้าหน้าที่
 • ดำเนินการด้วยตนเอง

ต้องปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างต่ำจำนวนเท่าใด ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้

 • ข้าว 1 ไร่
 • พืชไร่ 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ผัก 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • ไม้ดอก 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • สมุนไพร 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • เพาะเห็ด ทำผักงอก เนื้อที่ 30 ตร.ม. (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • เพาะปลูกในโรงเรือน เนื้อที่ 72 ตร.ม.
 • เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • นาเกลือ 1 ไร่
 • แมลงเศรษฐกิจ 10-20 รัง (แล้วแต่ชนิดแมลง)
 • สวนป่า 1 ไร่ จำนวน 100 ต้น (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)

หากต้องการทราบ รหัสทะเบียนเกษตรกรของตนเองต้องทำอย่างไร

 • รหัสทะเบียนเกษตรกรจะปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร มีจำนวน 12 หลัก
 • หรือสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือกล่องข้อความของเพจเฟซบุ๊ก DigitalDOAE

แอปพลิเคชัน Farmbook สามารถใช้ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ได้หรือไม่

 •  ไม่ได้ เพราะ แอปพลิเคชัน Farmbook ใช้ได้เฉพาะ ผู้เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งจะต้องได้รับรหัสทะเบียนเกษตรกรก่อนเท่านั้น การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook จะต้องใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร ที่อยู่หน้าแรกของสมุดเล่มเขียว ที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน

เกษตรกรรายใหม่สามารถ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่

 • ได้ โดยการสมัครใช้เว็บไซต์ e-Form และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 วันทำการ หลังจากนั้นจึงจะทำการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน e-Form ได้ https://efarmer.doae.go.th/login

หากอยู่ใน ทะเบียนบ้านเดียวกัน แต่แยกแปลงกันปลูก สามารถแยกขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

 • ไม่ได้ เพราะ กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ 1 ครัวเรือนเกษตร (1 ทะเบียนเกษตรกร) เท่านั้น โดยจะมีหัวหน้าครัวเรือนเกษตร 1 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ส่วนสมาชิกคนอื่นๆในทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ทะเบียนเกษตรกร) ได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่