รู้หรือไม่!? “ไข่ผำ” ว่าที่ซูเปอร์ฟู้ด (superfood) ตัวใหม่ของโลก

ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริมได้เช่นกันลิงก์รับชม ไข่ผำ The Series ตอน ไข่ผำ ปลูกเองก็ได้ ปลูกขายก็ดี : https://youtu.be/1CnHwCVmQ0M

หากท่านใดสนใจข้อมูลเกี่ยวกับไข่ผำ หรือการเพาะเลี้ยงไข่ผำสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4437-9617

ข้อมูลโดย กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี