ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ไข่ผำ The Series

รู้หรือไม่!? “ไข่ผำ” ว่าที่ซูเปอร์ฟู้ด (superfood) ตัวใหม่ของโลก ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริมได้เช่นกัน

ลิงก์รับชม ไข่ผำ The Series ตอน ไข่ผำ ปลูกเองก็ได้ ปลูกขายก็ดี : https://youtu.be/1CnHwCVmQ0M

หากท่านใดสนใจข้อมูลเกี่ยวกับไข่ผำ หรือการเพาะเลี้ยงไข่ผำสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4437-9617

ข้อมูลโดย กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี