ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป้็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมยืนตรงเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร