ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

💁‍ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมแม่บ้านเกษตรกร”

🔹ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
🔹เวลา 08.30-16.30 น.
🔹ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (หลังสหกรณ์ฯ)

แล้วพบกันนะคะ