ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

📢ที่สุดของงานส่งเสริมการเกษตร
“เกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”

🍈สินค้าดี 👩‍🌾เกษตรกรมีรายได้
30 ส.ค.- 2 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-20.00 น.
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ