ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ระวัง!! 3 วายร้าย ทำลายพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด

จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร

https://www.facebook.com/PlantProtectionPathumthani