ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


3 วิธีป้องกัน “ตั๊กแตน” ศัตรูพืช ระบาด

  1. ใช้ตาข่าย หรือสวิงจับตัวเต็มวัย
  2. กำจัดวัชพืช ไถพรวนและตากดินหลาย ๆ ครั้ง ใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เมตาไรเซียม หรือบิวเวอเรีย เป็นต้น โรยบนดินหลังปลูกพืช เพื่อกำจัดไข่ตั๊กแตน
  3. ใช้เหยื่อพิษ
  • ผสมเหยื่อพิษ ตามอัตราส่วน
  • ตัดกระดาษ A4 เป็น 4 ส่วน แช่สารละลายเหยื่อพิษ