ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ปลูกและดูแลพืชผักอย่างไรให้รอดในช่วงฤดูฝน

วันนี้ DOAE หาคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว กับวิธีการปลูกและดูแลพืชผักช่วงฤดูฝน ตั้งแต่การเลือกพืชผัก การเตรียมดิน การดูแลจัดการแปลงปลูก การกำจัดวัชพืช แล้วถ้าหากฝนทิ้งช่วงต้องทำอย่างไร ทุกคนสามารถอ่านครบจบได้ที่โพสต์นี้ค่ะ