ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แมลงวันทองแมลงวันผลไม้

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

แมลงวันผลไม้เจาะทำลาย

กับดักป้องกันแมลงวันทองในสวนพริก