ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหลังตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
เครดิตภาพ:ฝ่ายสารบรรณ กรมส่งเสริมการเกษตร   โสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร