8 กลุ่มกิจกรรมดีๆ ที่พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถขอรับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพเกษตร ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร