ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

🌽  8 เรื่องน่ารู้ที่น่าสนใจ สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมโครงการรวมถึงประโยชน์ต่างๆที่เกษตรกรจะได้รับ เรามาดูกันเลยค่ะ 🌽