ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Application AC AGRI VOCAB

 

เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น สัตว์ทางการเกษตร และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และภาษาบาฮาซา

 

img0401

 

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดได้ในระบบ ios  ระบบ android อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ที่มา : http://agrimedia.agritech.doae.go.th/2016/10/11/application-ac-agri-vocab/