ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Application เกษตรเช็คอิน

 

แอปพลิเคชัน “เกษตรเช็คอิน” เป็นแอปพลิเคชันท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการเกษตรในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร แหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตร ผู้ใช้งานสามารถดูปฏิทินกิจกรรมเพื่อเลือกท่องเที่ยวได้ตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ได้อย่างสบายใจ

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเบื้องต้น คลิปวิดีโอ เบอร์ติดต่อ และระยะทางจากจุดที่ผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน (ต้องเปิดตำแหน่งก่อนใช้งาน) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงแผนที่นำทางโดยอ้างอิงจาก Google map ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสบายใจว่าไปถึงพึ่งพาได้ 😎

ภาพหน้าจอภาพหน้าจอภาพหน้าจอภาพหน้าจอภาพหน้าจอภาพหน้าจอ

ดาวโหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.doae.kasetcheckin

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/digitaldoae/